Dr. Öğr. Üyesi VELİ SIRIM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi VELİ SIRIM

T: (0282) 250 2843

M vsirim@nku.edu.tr

W vsirim.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisat Tarihi
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSLAM HUKUKU
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI
2014-
Yrd. Doç. Dr. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI
2010-2014
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ - İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI
2015-
Dekan Yrd. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ - İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI
2011-2013
Üniversite Dışı İş Deneyimi
GNL. YAY. YON. NESİL YAYIN GRUBU 2008-2010
YAY. YONTM. NESİL YAYINLARI 2004-2008
SORM. YZ.ISL. Y. ÖZGÜR VE BİLGE DERGİSİ 2002-2004
OGRETMENLIK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1992-1999
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / İktisadi Düşünce
İslam Ekonomisi
Din Ekonomisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SIRIM V., Arz Yönlü Bir Ekonomi Olan İslâm Ekonomisinde Zekât’in Yeri, International Journal of Islamic Economics and Finance Studies / Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı AraştırmalarıDergisi, vol. 4, pp. 110-120, 2018.
Özgün Makale DOAJ, CiteFactor, DRJI, ASOS Index, Index Islamicus, CrossRef, Google Scholar, J-Gate, Arastirmax, Sindex, JournalTocs, Worldcat, Eurasian Scientific Journal Index Erişim Linki
2. SIRIM V., Bir Finansman Kaynağı Olarak Vakıflar: Osmanlı Örneği, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol. 6, pp. 173-188, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. SIRIM V., RÜSTEM PAŞA’NIN TEKİRDAĞ İLİNİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMESİNE YAPTIĞI KATKILAR, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 209-217, 2017.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest Erişim Linki
4. SIRIM V., SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN PETROL POLİTİKASI, BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 125-132, 2017.
Özgün Makale EBSCO
5. YILMAZ Ö., SIRIM V., ZEKÂT-SOSYAL ADALET İLİŞKİSİ: GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİKLERE İLİŞKİN TEORİK YAKLAŞIMLARLA MUKAYESELİ BİR İNCELEME, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 76-85, 2017.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus Erişim Linki
6. SIRIM V., İslam Ekonomisinde İşçi İşveren İlişkileri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp. 366-374, 2016.
Özgün Makale SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) INDEX COPERNICUS ACADEMİCKEYS SIS (Scientific Indexing Services) İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi) ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi) OAJI (Open Academic Journals Index) RESERARCH BİBLE DRJI (Directory of Research Journals Indexing) AKADEMİK DİZİN (Akademik Türk Dergileri İndeksi) ICI (Indian Citation Index) CITEFACTOR (Academic Scientific Journals) TEİ ( Türk Eğitim İndeksi ) SJOURNALS INDEX JOURNAL INDEX AJNS (International Publishing of Academic Journals) ADVANCED SCIENCE INDEX ACARİNDEX.COM (Akademik Araştırmalar İndeksi) SCIENCE LIBRARYINDEX SAIF (Scholars Impact) SPARC (Institute of Technical Research) SCHOLARSTEER (Scholarly Information) Erişim Linki
7. SIRIM V., Tekirdağ Rüstem Paşa Külliyesi nin Mali Kaynakları, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 8-15, 2016.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest Erişim Linki
8. SIRIM V., Selçuklular Ve Osmanlılar Döneminde Medreselerin Mali Kaynakları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 7, pp. 394-402, 2014.
Özgün Makale EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb. Erişim Linki
9. SIRIM V., Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak Sakin Şehir Hareketi ve Türkiye nin Potansiyeli, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol. 1, pp. 119-131, 2012.
Özgün Makale CROSREF, ASOS, ISAM, DOAJ, EBSCO Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SIRIM V., Osmanlı Kadınının Ekonomik Hayata Etkin Katılımı Bâciyân ı Rûm Örneği, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, cilt 4, ss. 118-125, 2015.
Özgün Makale Acarindex.com, Ulakbim Erişim Linki
2. SIRIM V., Türkiye de Faizsiz Bankacılık Sektörünün Son 10 Yılı ve Beklentiler, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, cilt 2, ss. 185-200, 2013.
Özgün Makale ASOS
3. SIRIM V., Türk Girişimciliği İçin Afro Avrasya Stratejik Bölgesi, Çerçeve Dergisi, ss. 79-82, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. SIRIM V., İslam Ülkeleriyle Ortaklık Serüvenimiz, Çerçeve, ss. 63-66, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. SIRIM V., Katılım Bankaları Gerçekten Faizsiz mi?, Moral Dünyası, 2006.
Özgün Makale
2. SIRIM V., Bir Sömürge Aracı Olarak Eğitim, Çerçeve Dergisi, ss. 99-101, 2005.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. NİŞANCI E., YILDIRIM D. Ç., KIRCI ÇEVİK N., SIRIM V., Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Bölüm: Indenosia, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: S. Özdemir, S. Erdoğan, A. Gedikli, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. SIRIM V., İslami Düşünce Ekseninde İKTİSADİ-MALİ-POLİTİK Meseleler, Bölüm: İslam İktisadi Yaklaşımında Emek Piyasası, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, Editör: İlhan EROĞLU, Serkan KEKEVİ, Yusuf TEMÜR, 2018.
Bilimsel Kitap
2. SIRIM V., İslami Düşünce Ekseninde İKTİSADİ-MALİ-POLİTİK Meseleler, Bölüm: İslam’da Devletin Emek Piyasasındaki Rolü ve İstihdam Politikaları, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, Editör: İlhan EROĞLU, Serkan KEKEVİ, Yusuf TEMÜR, 2018.
Bilimsel Kitap
3. SIRIM V., İslam Ekonomisi ve Finansı, Bölüm: İslam Ekonomisi ve İstihdam, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları, Editör: Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan; Doç. Dr. Ayfer Gedikli; Doç. Dr. Durmuş Çağrı Yıldırım, 2016.
Bilimsel Kitap
4. Sırım V., Ç. M., Makalelerle Muş, Bölüm: Muş Alparslan Üniversitesi´nin İlin Sosyo-Ekonomik Gelişmesindeki Etkileri Üzerine Teorik Bir İnceleme, Yayın Yeri: Muş Alparslan Üniversitesi Yayınları, Editör: Ercan Çağlayan, 2014.
Bilimsel Kitap
5. SIRIM V., ADNAN MENDERES - Aydın Menderes Babasını Anlatıyor, Yayın Yeri: Nesil Yayınları, Editör: Sırrı Bedir, 2008.
Bilimsel Kitap
6. SIRIM V., Kendini Tüketme Sade Yaşa Mutlu Ol, Yayın Yeri: Nesil Yayınları, Editör: Ahmet Selim Tepegöz, 2007.
Bilimsel Kitap
7. SIRIM V., İslamın Nihai Hedefi: Evrensel Barış, Yayın Yeri: Türdav Basım ve Yayın, 1999.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SIRIM V., İslam İktisadında İhtiyaç Kavramı, International Congress of Manegement, Economy and Policy / ICOMEP’xxSPRING18 (28.04.2018-29.04.2018).
Tam metin bildiri
2. SIRIM V., Türkiye-Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki İlişkilerde Filistin Meselesinin Yeri, III. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu: Geçmi ş ve Gelecek Bağlamında Ortadoğu (12.04.2018-15.04.2018).
Tam metin bildiri
3. SIRIM V., İslam Ekonomisinde Ücret, ICOMEP Kasım 2017 (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. SIRIM V., Osmanlı Döneminde Bir Finansman Kaynağı Olarak Vakıflar, 2nd InternationalConference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
5. SIRIM V., Rüstem Paşa´nın Tekirdağ İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmesine Yaptığı Katkılar, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. SIRIM V., Arz Yönlü Bir Ekonomi Olan İslam Ekonomisinde Zekâtın Rolü, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (29.04.2017-30.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
7. SIRIM V., Sultan II. Abdülhamid´in Petrol Politikası, International Congress of Energy, Economy and Security (25.03.2017-26.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. SIRIM V., İslam Ekonomisinde İşçi İşveren İlişkileri, International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP16) (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. SIRIM V., Tekirdağ Rüstem Paşa Külliyesi’nin Mali Kaynakları, Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi (16.09.2015-18.09.2015).
Özet bildiri
10. SIRIM V., Osmanlı Kadınının Ekonomik Hayata Aktif Katılımında Bâciyân ı Rûm un Rolü, ll. Uluslararası Ahilik Sempozyumu (19.09.2012-21.09.2012).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SIRIM V., Tekirdağ Rüstem Paşa Külliyesi’nin Mali Kaynakları, I. Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi (16.10.2015-18.10.2015).
Tam metin bildiri
2. SIRIM V., Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak Sakin Şehir Hareketi ve Türkiye nin Potansiyeli, Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu (16.11.2012-17.11.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. SIRIM V., ”Hız”lı Yaşama Alternatif Çözüm: Gönüllü Sadelik Örneği, Tüketim ve Değerler Sempozyumu (06.06.2009-06.06.2009).
Özet bildiri Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. ASOS Journal - The Journal of Academic Social Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SOBIAD, CiteFactor, Index Copernicus, Acedemic Keys, Scientific Index Services, OAJI, DRJI, İSAM, TEİ, Akademik Dizin
2. Sosyal Bilimler Metinleri, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest
3. Business and Economics Research Journal (BERJ), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCOhost, EconLit, ProQuest, Index Copernicus, Index Islamicus, RePec, DOAJ, ASOSIndex, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, Contemporary Science Association Databases, Zeitschriftendatenbank (ZDB)
4. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi TÜBİTAK Ulakbim SBVT (TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı TR Dizin), JIF (The Journals Impact Factor), CiteFactor (Academic Scientific Journals), ResearchBib (Academic Resource Index), SIS (Scientific Indexing Services), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), OAJI (Open Academic Journals Index), UIF (Universal Impact Factor) InfoBase Index, CrossRef DOI (Digital Object Identifier), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), TEİ (Türk Eğitim İndeksi), İSAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi),IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor), Google Scholar
Katıldığı Kurslar
LanguageCulture Institute - Summer II 2011, Yer:Virginia Tech Language and Culture Institute, 05.06.2011-12.08.2011.
Aldığı Sertifikalar
Disiplin Yönetmeliği, Yer:NKÜ MEMYO, 15.05.2015-15.05.2015.
Eğiticinin Eğitimi, Yer:KOSGEB Muş Hizmet Merkezi, 24.12.2012-19.01.2013.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
ICOMEP´17/Rüstem Paşa´nın Tekirdağ İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmesine Yaptığı Katkılar, Yer:İstanbul/Kozyatağı, Düzenleyenler:www.icomep.com, 20.05.2017-21.05.2017.
ISEFE´17/Arz Yönlü Bir Ekonomi Olan İslam Ekonomisinde Zekâtın Rolü, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:www.isefe.org, 29.04.2017-30.04.2017.
ENSCON´17/Sultan II. Abdülhamid´in Petrol Politikası, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:www.enscon.org, 25.03.2017-26.03.2017.
İslam Ekonomisinde İşçi-İşveren İlişkileri, Yer:İstanbul-Kozyatağı, Düzenleyenler:International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP/2016), 26.11.2016-27.11.2016.
I. Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi / Tekirdağ Rüstem Paşa Külliyesi´nin Mali Kaynakları, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 17.09.2015-18.09.2015.
Selçuklular ve Osmanlı Döneminde Medreselerin Mali Kaynakları, Yer:Muş, Düzenleyenler:Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 05.10.2012-07.10.2012.
Uluslararası Finans Kongresi / Faizsiz Bankacılık Sektörünün Son 10 Yılı ve Beklentiler, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:Okan Üniversitesi , 13.06.2012-14.06.2012.
Tüketim ve Değerler Sempozyumu / Küresel Krize Küresel Çözüm Arayışları: Gönüllü Sadelik Örneği, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:İstanbul Ticaret Odası, 06.06.2008-06.06.2008.